• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Monograph

Monographs, textbooks and other practical outcomes made under the infrastructure:

Marek, M. V. M.; Ač, A.; Balek, J.; Bláhová, M.; Brázdil, R.; Cienciala, E.; Daněk, J.; Trnka, M.; Dobrovolný, P.; Duchková, H.; Farda, A.; Hanel, M.; Harmáčková, Z.; Hlavinka, P.; Hollan, J.; Holoubek, I.; Holub, P.; Homolová, L.; Janouš, D.; Kindlmann, P.; Klem, K.; Komínková, K.; Urban, O.; Krpec, P.; Křenová, Z.; Kudláčková, L.; Leventon, J.; Meitner, J.; Pavelka, M.; Trnka, M. Climate change: Causes, Impacts and Adaptation. Praha: Academia, p. 350, ISBN 978-80-200-3362-8, 2022

Žalud, Z.; Trnka, M.; Hlavinka, P.; Bláhová, M.; Dobrovolný, P.; Klem, K.; Kudláčková, L.; Kusá, H.; Možný, M.; Mühlbachová, G.; Pavlík, F.; Růžek, P.; Štěpánek, P.; Vopravil, J.; Zahradníček, P. Zemědělské sucho v České republice - vývoj, dopady a adaptace. Praha: Agrární komora České republiky, p. 115, ISBN 978-80-88351-02-3, 2020

Cílek, V., Bartuška, V., Bárta, M., et al. (Ač, A.) Věk nerovnováhy (Age of imbalance). Academia, p. 348, ISBN: 978-80-200-2930-0, 2019

Brázdil R., Trnka M., et al. (Klem K., Urban O.): Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 400 s. ISBN 978-80-87902-11-0, 2015

Urban O., Šprtová M., Klem K.: Global Change: A Complex Challenge. Conference Proceedings. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 190 s. ISBN 978-80-87902-10-3, 2015

Urban O., Klem K.: Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 215 s. ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Jakuš R., Cudlín P., Slivinský J., Mezei P., Majdák A., Blaženec M.: Evaluation of Norway spruce health status in relationship with bark beetle outbreak and forest dying. Zvolen: Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-89408-22-1

Brom J., Cibulka M., Fabiánek T., Frouz J., Hanuš J., et al.: Airbone remote sensing: theory and practice in assessment of terrestrial ecosystem. Brno: Global change research centre AS CR, 159 s. ISBN 978-80-87902-05-9, 2014

Stojanov R., Žalud Z., Cudlín P., Farda A., Urban O., Trnka M.: GLOBAL CHANGE AND RESILIENCE. From Impacts to Response. Proceeding of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, Global Change Research Centre, AS CR, Brno 2013. ISBN: 978-80-904351-9-3

Marková I., Pavelka M., Janouš D.: Ročenka meteorologických měření 2011. Nakladatelství Nebe, s.r.o., České Budějovice, 131 s. ISBN 978-80-87902-01-1, 2013

Marková I., Pavelka M., Tomášková I., Janouš D.: Ročenka meteorologických měření 2010. Nakladatelství Nebe, s.r.o., České Budějovice, 120 s. ISBN 978-80-904351-4-8, 2012

Marek M.V.: Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu, Praha, Academia, 253 s. ISBN 978-80-200-1876-2, 2011

Marková I., Pavelka M., Tomášková I., Janouš D.: Ročenka meteorologických měření 2009. Nakladatelství Nebe, s.r.o., České Budějovice, 93 s. ISBN 978-80-904351-3-1, 2011

Marková I., Pavelka M., Tomášková I., Janouš D.: Ročenka meteorologických měření 2008. Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy). 970 s. ISBN 978-80-904351-2-4, ISSN 1803-8484