• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Publications without impact factor

Szwed, M.; Kozlowski, R.; Zukowski, W.; Mbengue, S.; Suchánková, L.; Prokeš, R. Struktura zanieczyszczeń pyłowych w Polsce na podstawie zautomatyzowanych pomiarów krótkoterminowych. Przemysl Chemiczny 101(6): 393-397, 2022

Novotný, L.; Tříska, J.; Novotná, P.; Houška, M. Protivirová ochrana s využitím složek zázvoru a brukvovité zeleniny. Výživa a potraviny 2022(5): 15-20, 2022

Bojović, M.; Kesić, L.; Čater, M.; Orlović, S.; Stojanović, M.; Kebert, M.; Racić, G. Tracing the responses of pedunculate oak (Quercus robur L.) trees to drought stress by analyzing the antioxidant system. Ecologica 29(107): 350-358, 2022

Kowalska, N., Bellan, M., Czerný, R., Dařenová, E., Fischer, M., Foltýnová, L., Jocher, G., Krejza, J., Mensah, C., Nezval, O., Pavelka, M., Staník, K., Trusina, J., Šigut, L., Šlížek, J. Fluxnet Product, Lanzhot, 2014-12-31–2020-12-31, Miscellaneous, 2021

Šlachta, M.; Votavová, A.; Erban, T.; Cudlín, O.; Cudlín, P. Breeding mason bees for the pollination of fruit orchards in Central Europe. European Journal of Environmental Sciences 12: 16-20, 2022

Brovkina, O., Hanuš, J., Novotný, J. Airborne remote sensing for forest inventory attributes assessment: experience of Flying Laboratory of Imaging Systems (FLIS) in the Czech Republic. IOP Conference Series: Earth and Environment. 2021, 806(1), 012005. ISSN 1755-1307.

Geletič, J.; Lehnert, M.; Resler, J.; Krč, P. Application of the UTCI in High-Resolution Urban Climate Modeling Techniques. In Krüger, E. L. (Eds): Applications of the Universal Thermal Climate Index UTCI in Biometeorology, p. 177-191. ISBN 978-3-030-76715-0, 2021.

Jakubínský J., Pechanec V., Cudlín O., Purkyt J., Cudlín P. Identification of Surface Runoff Source Areas as a Tool for Projections of NBS in Water Management. In: The Handbook of Environmental Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg, 2021.

Janoutová, R., Homolová, L., Novotný, J., et al. Detailed reconstruction of trees from terrestrial laser scans for remote sensing and radiative transfer modelling applications. in silico Plants. 2021, 3(2). ISSN 2517-5025.

Kindlmann, P., Linyucheva, A. A review of global land cover maps in terms of their potential use for habitat suitability modelling. European Journal of Environmental Sciences. 2021, 11(1), 46-61. ISSN 1805-0174.

Pexová Kalinová, J., Vrchotová, N., Tříska, J., Hellerová, S. Industrial hemp (Cannabis saliva L.) as a possible source of cannabidiol. Journal of Central European Agriculture. 2021, 22(1), 110-118. ISSN 1332-9049.

Piacentini, K. C., Běláková, S., Rocha, L. O., et al. Gushing phenomenon and gene Hyd5 from Fusarium species in barley samples from Brazil. Kvasný průmysl. 2021, 67(2), 435-441. E-ISSN 2570-8619.

Samec, P., Volánek, J., Bajer, A. Indikace přírodních boreokontinentálních borových míst prostřednictvím diskriminační analýzy půdních biochemických vlastností a vodních vlastností. Ekológia Bratislava. 2021, 40(1), 25-36. ISSN 1335342X.

Selivanov, E., Hlaváčková, P. Methods for monetary valuation of ecosystem services: A scoping review. Journal of Forest Science. 2021, 67(11), 499-511. ISSN 1212-4834.

Stehlík, M.; Kiselák, J.; Dušek, J.; Brandmayr, A.; Grubauer, B.; Haider, J.; Pfeiler, R.; Raidl, S.; Schindlauer, A.; Stadler, A. Recurrence Analysis of Methane Emissions from Wetland Ecosystem. In Nellist, C. (Eds): Klimatická krize a péče: historické perspektivy, ekologická integrita a spravedlnost, p. 308-328. ISBN 1-5275-7420-2, 2021.

Štípková, Z., Kindlmann, P. Factors determining the distribution of orchids a review with examples from the Czech Republic. European Journal of Environmental Sciences. 2021, 11(1), 21-30. ISSN 1805-0174.

Vařachová, S., Shrestha, B. Climate-smart conservation, a new way to tackle the global species conservation crisis. European Journal of Environmental Sciences. 2021, 11(2), 67-70. ISSN 1805-0174.

Yazbeck, T., Bohrer, G., et al. (Kowalska, N., Šigut, L.) Site Characteristics Mediate the Relationship Between Forest Productivity and Satellite Measured Solar Induced Fluorescence. Frontiers in Forests and Global Change. 2021, 4(DEC), 695269. E-ISSN 2624-893X.

Acosta, M., Ač, A., Pavelka, M., Havránková, K., et al. (Janouš, D.; Marek, M.V.) Addressing Environmental Change through Emergent Integrated Environmental Observatories: A Case Study in the Czech Republic. Environments 2020(7): Article number 15, 2020.

Agyei, T., Juráň, S.; Ofori-Amanfo, K., Šigut, L., Urban, O., Marek, M.V. The impact of drought on total ozone flux in a mountain Norway spruce forest. Journal of Forest Science 66(7): 280-287, Article number 66, 2020.

Marek, M.V., Marková, I., Pavelka, M., et al. (Janouš, D.) Potential changes in forest soil carbon stocks under different climate change scenarios. In: (eds: Prasad, M.N.V., Pietrzykowski, M.) Climate Change and Soil Interactions, DOI: 10.1016/B978-0-12-818032-7.00002-3, p. 21-36, 2020.

Dušek, J., Dařenová, E., Pavelka, M., Marek, M.V. Methane and carbon dioxide release from wetland ecosystems. In: (eds: Prasad, M.N.V., Pietrzykowski, M.) Climate Change and Soil Interactions, DOI: 10.1016/B978-0-12-818032-7.00019-9, p. 509-553, 2020.

Vítek, P., Wierzchos, J. Desert Biosignatures. In: FARÍAS, María Eugenia, ed. Microbial Ecosystems in Central Andes Extreme Environments. Cham: Springer International Publishing, 2020, p. 73-85.

Demková, K.; Hais, M.; Edwards-Jonášová, M. Cross-Border Comparison of Non-Forest Woody Vegetation in the White Carpathians (Central Europe) Over Last 65 Years. Journal of Landscape Ecology 12(2): 64-78, 2019

Jakubínský, J.; Bláhová, M.; Bartošová, L.; Steinerová, K.; Balek, J.; Dížková, P.; Semerádová, D.; et al. Repository of drought event impacts across the Danube catchment countries between 1981 and 2016 using publicly available sources. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 67(4): 925-938, Article number 79, 2019

Jakubínský, J.; Pástor, M.; Cudlín, O.; Purkyt, J.; Štěrbová, L.; Cudlín, P. Hodnocení stavu příbřežních biotopů jako podklad pro plánování jejich managementu. Vodní hospodářství 69(11): 10-15, 2019

Bellan, M.; Světlík, J.; Krejza, J.; Rosík, J.; Marková, I. Error of above-ground biomass estimation by using site specific allometric equations on the example of two young spruce stands. Zprávy lesnického výzkumu 63(3): 173-183, 2018

Bárta, V.; Hanuš, J. Collecting information for spectral boundaries determination. In Stein, K.; Schleijpen, R. (Eds): Target and Background Signatures IV, p. 20-28. ISBN 9781510621718 , 2018

Dušek, J.; Stellner, S.; Hudecová, Š. Změny mikroklimatu ostřicové louky během posledních 40 let. In Rožnovský, J.; Litschmann, T. (Eds): Hospodaření s vodou v krajině, p. 1-14. ISBN 978-80-87361-83-2, 2018

Pavelka, K.; Hanuš, J.; Raeva, P.; Gojda, M. Using of both hyperspectral aerial sensing and RPAS multispectral sensing for potential archaeological sites detection. In Larar, A.; Suzuki, M.; Wang, J. (Eds): Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Remote Sensing Technology, Techniques and Applications VII, p. 230-240. 2018

Hanuš, J.; Homolová, L.; Janoutová, R. Letecká hyperspektrální kampaň HYPOS. In Hamerská, I. (Eds): Sborník příspěvků Konference GIS Esri v ČR 2018, p. 49-51. ISBN 978–80–905316–6–6, 2018

Kopačková, V.; Koucká, L.; Jelének, J.; Hanuš, J. FAST AND EASY INTEGRATION AND CLASSIFICATION OF HYPERSPECTRAL OPTICAL AND THERMAL DATA: A MINERAL MAPPING CASE STUDY. In Alonso, L. (Eds): IGARSS 2018 proceeding, p. 100-106. 2018

Bellan, M.; Marková, I.; Zaika, A.; Krejza, J. Light Use Efficiency of Aboveground Biomass Production of Norway Spruce Stands. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65(1): 9-16, Article number 1, 2017

Brovkina, O.; Zemek, F.; Novotný, J.; Heřman, M.; Štěpánek, P. Analysing changes in land cover in relation to environmental factors in the districts of Znojmo and Třebíč (Czech Republic). European Journal of Environmental Sciences 2017(2): 108-118, 2017

Gargallo-Garriga, A.; Ayala-Roque, M.; Sardans, J.; Bartrons, M.; Granda, V.; Sigurdsson, B. D.; Leblans, N. I. W.; Oravec, M.; Urban, O.; Janssens, I. A.; Peňuelas, J. Impact of Soil Warming on the Plant Metabolome of Icelandic Grasslands. Metabolites 7(3): Article number 44, 2017

Jansen, M. A.; Klem, K.; Robson, M.; Urban, O. UV-B-induced Morphological Changes - an Enigma. In Jordan, B. R. (Eds): UV Radiation and Plant Life: Molecular Biology to Ecology, p. 58-71. ISBN 9781780648590, 2017

Jansen, M. A.; Urban, O. Workshop “Modulation of plant UV-responses by environmental factors”. UV4Plants Bulletin 1: 7-10, 2017

Komínková, K.; Holoubek, I. Využití dat z ceilometru při intepretaci vývoje koncentrací látek v ovzduší během dne. In Růžičková, P. (Eds): Ovzduší 2017. Program a sborník konference, p. 105-109. 2017

Stojanović, M.; Szatniewska, J.; Kyselová, I.; Pokorný, R.; Čater, M. Transpiration and water potential of young Quercus petraea (M.) Liebl. coppice sprouts and seedlings during favourable and drought conditions. Journal of Forest Science 63: 313-323, 2017

Tříska, J.; Vrchotová, N.; Balík, J.; Soural, I.; Sotolář, R. Variability in the Content of Trans-Resveratrol, Trans-ε-Viniferin and R2-Viniferin in Grape Cane of Seven Vitis vinifera L. Varieties during a Three-Year Study. Natural Product Research 31(6): 700-703, 2017

Urban, O.; Klem, K.; Vačkář, D.; Šprtová, M. Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change?. Brno: Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, p. 105, ISBN 978-80-87902-20-2, 2017

Dařenová E., Fabiánek T., Pavelka M.: Efflux of CO2 from soil in Norway Spruce stands of different ages: a case study. European Journal of Environmental Sciences 6(2): 98-102, 2016

Kleniewska M., Chojnicki B.H., Acosta M.: Long-term total solar radiation variability at the Polish Baltic coast in Kołobrzeg within the period 1964-2013. Meteorology Hydrology and Water Management 4(2): 35-40, 2016

Novotná K., Klem K., Holub P., Rapantová B., Urban O.: Evaluation of drought and UV radiation impacts on aboveground biomass of mountain grassland by spectral reflectance and thermal imaging techniques. Beskids, 2016

Rapantová B., Klem K., Holub P., Novotná K., Urban O.: Photosynthetic response of mountain grassland species to drought stress is affected by UV-induced accumulation of epidermal flavonols. Beskids, 2016