• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Neimpaktované publikace

Ač A., Pecho J.: Klima jako nelineární dynamický systém: Existuje tendence podhodnocovat skutečnou rychlost a dopady změny klimatu?. In Sborník abstraktů z výročního semináře České meteorologické společnosti Praha: Česká meteorologická společnost, 2016, p. 11. ISBN 978-80-87577-62-2, 2016

Ač A.: Klimatické zmeny a ich vplyv na rozvojove krajiny. In Gallayová Z., Hipš J., Urbanová K. (eds.). Globálne vzdelávanie: kontext a kritika. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, pp. 54-63, 2014

Baranyiová I., Klem K., Křen J.: Effect of exogenous application of growth regulators on the physiological parameters and the yield of winter wheat under drought stress. MendelNet 2014, Proceedings of International PhD Students Conference, Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Czech Republic; 11/2014: 442–446, 2014

Bednář P., Vaněk P., Vítková L.: Eastern white pine in the Czech Republic. In Krumm F., Vítková L. (Eds.): Introduced tree species in European forests: opportunities and challenges. Joensuu: European Forest Institute, pp. 386-394. ISBN 978-952-5980-31-8, 2016

Brovkina O., Hanuš J., Zemek F., Mochalov V.F., Grigorieva O., Pikl M.: Evaluating the potential of satellite hyperspectral resurs-p data for forest species classification. In International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. Vol. 2016. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, p. 443-448. ISSN 1682-1750, Prague, 12.07.2016-19.07.2016

Brovkina O., Novotný J., Zemek F.: New approaches to forest aboveground biomass assessment. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 186-196, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Brovkina O., Zemek F., Fabiánek T.: Aboveground biomass estimation with airborne hyperspectral and LiDAR data in Tesinske Beskydy Mountains. Beskids 8 (1): 35-46, 2015

Bužková R., Pokorný R.: Biomass alloctaion and transpiration of Picea abies and Fagus sylvatica cultivated under ambient and elevated [CO2] concentration. Acta Horticulture 991: 157–162, 2013

Cudlín O., Faigl T., Plch R., Cudlín P.: Comparison of forestry reclamation and spontaneous succession from plant diversity, production, and economic prespectives. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 162–165, 2015.

Dařenová E., Fabiánek T., Pavelka M.: Efflux of CO2 from soil in Norway spruce stands of different ages: a case study. European Journal of Environmental Sciences 6(2): 98-102, 2016

Fiala K., Holub P., Tůma I., Záhora J., Fabšičová M.: Poznatky z manipulativních experimentů využitelné v managementu horských, vlhkých a suchých luk. In Zprávy České Botanické Společnosti, Materiály 27. Praha: Česká Botanická Společnost, pp. 63-71. ISSN 1212-3323, 2015

Fiala K., Tůma I., Holub P.: Proportion of root production in several temperate grasslands of Central Europe. Ekologia Bratislava 33(3): 232–241, 2014.

Goněc T., Kos J., Pospíšilová Š., Doháňošová J., Oravec M., Liptaj T., Jampílek J.: Synthesis and antibacterial activity of N-(SUBSTITUTED PHENYL)-2-HYDROXYNAPHTHALENE-1-CARBOXAMIDE. In: Syntéza a analýza léčiv: sborník 45. Conference, Hradec Králové: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, pp. 68-69, 2016

Goněc T., Straník J., Kos J., Oravec M., Jampílek J.: Syntéza substituovaných 1-(fenylkarbamoyl) Naftalen-2-yl alkylkarbamátů s potenciální antimykobakteriální aktivitou. In Kniha abstraktů: 67. mezinárodní conference chemické společnosti Vol. 11. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, pp. 144-145. ISSN 1336-7242, 2015

Goněc T., Straník J., Pesko M., Kos J., Oravec M., Kralova K., Jampílek J.: Preparation and photosynthesis-inhibiting activity of 1-[(2-nitrophenyl)carbamoyl]naphthalen-2-yl alkylcarbamates. In Seijas J., Pilar Vázquez Tato, Shu-Kun, L. (ed.). Proceedings of the 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry. Basilej: MDPI, b004. [International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry /20./, Basel, 01.11.2016-30.11.2016, ES], 2016

Hanuš J., Fabiánek T., Fajmon L.: POTENTIAL OF AIRBORNE IMAGING SPECTROSCOPY AT CZECHGLOBE In: ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress, Prague, Czech republic, 12-19.7.2016; Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 15-17, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-15-2016, 2016

Hanuš J., Pivovarník M.: Pre-processing chain for hyperspectral data established at CzechGlobe; EUFAR/ESA Expert Workshop on Atmospheric Correction of Remote Sensing Data, Berlin, Germany, 26-28 October 2016

Hanuš J., Pivovarník M.: Zpracovatelský řetězec hyperspektrálních dat ustanovený na CzechGlobe. SVK fotogrammetrie a DPZ, Workshop RPAS, Telč, 14. - 16.11.2016

Hanuš J., Pivovarník M., Fabiánek T.: DPZ infrastruktura na CzechGlobe. Workshop RPAS a SVK, Telč 2015, článek ve sborníku ISBN 978-80-01-05828-2, 9-11.11.2015

Havránková K., Šigut L., Macálková L., Dušek J., Sedlák P., Pavelka M.: Ecosystem stations – a tool for global change observations. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 58-67, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Hlaváčová M., Klem K., Hlavinka P., Trnka M.: Vliv vysokých teplot a různých vodních režimů na tvorbu nadzemní biomasy vybraných odrůd pšenice ozimé. In Rožnovský J, Vopravil J. (Eds.): Půdní a zemědělské sucho. Praha: VÚMOP, p. 96-108. ISBN 978-80-87361-55-9, 2016

Hlaváčová M., Pohanková E., Klem K., Hlavinka P., Trnka M.: Effect of drought stress on selected winter wheat yield formation components within pot and field experiimental design. MendelNet 2016, Brno, 09.11.2016-10.11.2016

Hlaváčová M., Rapantová B., Novotná K., Klem K., Hlavinka P., Trnka M.: Effect of high temperature and water short age stresses duration during anthesison the selected winter wheat yield formation components. MendelNet 2016, Brno, 09.11.2016-10.11.2016

Holišová P., Šigut L., Klem K., Urban O.: Growth under elevated CO2 concentration affects the temperature response of photosynthetic rate. Beskids 6(1): 43–52, 2013

Holišová P., Šprtová M., Kubásek J., Lhotáková Z., Mašková P., Lipavská H., Kočová M., Holá D.3, Radochová B., Albrechtová J., Urban O.: Changes in the photosynthetic apparatus of European beech and Norway spruce under long-term exposure to elevated CO2. In: Stojanov R., Žalud Z., Cudlín P., Farda A., Urban O., Trnka M. (eds): Proceeding of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, Global Change Research Centre, AS CR, Brno 2013, 255–258, ISBN: 978-80-904351-9-3, 2013

Holišová P., Večeřová K., Pallozi E., Guidolloti G., Esposito R., Calfapietra C., Urban O.: Comparison of emmissions of biogenic volatile organic compounds from leaves of three tree species. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 126–129, 2015.

Holub F., Fabiánek T., Večeřová K., Moos M., Oravec M., Tříska J., et al.: The relationship of soil CO2 flux with selected Norway spruce root parameters and sterol content in the soil. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 82–85, 2015.

Holub P.: Drought and biomass production in natural grassland ecosystems. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 113-122, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Holub P., Tůma I., Fiala K.: Effect of fertilization on below-ground plant mass of submontane Polygono-Cirsietum meadow. Beskids 6(1): 33–42, 2013

Janoutová R., Novotný J., Pivovarník M., Zemek F.: Mathematical methods of modelling the morphology of spruce trees. In: Stojanov R., Žalud Z., Cudlín P., Farda A., Urban O., Trnka M. (eds): Proceeding of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, Global Change Research Centre, AS CR, Brno 2013, 160–164, ISBN: 978-80-904351-9-3, 2013

Juráň S., Fares S., Křůmal K., Večeřa Z., Urban O.: Diurnal changes of monoterpene fluxes in Norway spruce forest. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 122–125, 2015.

Juráň S., Večeřová K., Klem K., Calfapietra C., Urban O.: The role of volatile organic compounds in plant response to abiotic stress. In: Vačkář D., Janouš D. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 2: Climate change adaptation pathways from molecules to society. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2016

Klem K.: How does C:N stoichiometry affect UV- and PAR- induced accumulation of flavonoids in barley genotypes? UV4Plants Conference 2016 - 1st Network Meeting of UV4Plants, 30.-31.5.2016, Pécs, 2016

Klem K., Holub P., Urban O., Rajsnerová P., Kubásek J.: Effects of UV radiation and drought on the accumulation of UV-screening compounds and photosynthetic parameters in selected herbs and grasses of the mountain grassland ecosystem. In: Stojanov R., Žalud Z., Cudlín P., Farda A., Urban O., Trnka M. (eds): Proceeding of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, Global Change Research Centre, AS CR, Brno 2013, 50–54, ISBN: 978-80-904351-9-3, 2013

Klem K., Mishra K.B., Hodaňová P., Novotná K., Rapantová B., Urban O.: Drought adaptation in plants: methods for phenotyping drought tolerance. In: Vačkář D., Janouš D. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 2: Climate change adaptation pathways from molecules to society. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2016

Klem K., Novotná K., Rapantová B.: Comparison of chlorophyll fluorescence, blue-green fluorescence, hyperspectral reflectance and thermal imaging methods for detection of pathogen infection in cereals. Second Integrated Plant and Algal Phenomics Meeting (IPAP), 4.-7.9.2016, Prague, 2016

Klem K., Rajsnerová P., Novotná K., Míša P., Křen J.: Changes in vertical distribution of spectral reflectance within spring barley canopy as an indicator of nitrogen nutrition, canopy structure and yield parameters. Agriculture 60(2): 50-59, 2014

Klem K., Urban O.: Interactive effects of ultraviolet and photosynthetically active radiation on photosynthesis, growth, and photoprotective mechanisms. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 99-112, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Klem K., Vítek P.: Detection of herbicide effects on pigment composition and PSII photochemistry in Hlianthus annuus by Raman spectroscopy and chlorophyll a fluorescence. 7th International Weed Science Congress, 19.-25.6.2016, Prague, 2016

Kleniewska M., Chojnicki B.H., Acosta M.: Long-term total solar radiation variability at the Polish Baltic coast in Kołobrzeg within the period 1964-2013. Meteorology Hydrology and Water Management 4(2): 35-40, 2016

Krejza J., Pokorný R., Marková I.: Is allometry for aboveground organ’s mass estimation in young Norway spruce stands affected by different type of thinning? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LXI, No. 6: 1755–1761, 2013

Křůmal K., Večeřová K., Holišová P., Urban O., Pallozzi E., Guidolotti G., Calfapietra C., Večeřa Z.: Porovnání technik pro stanovení monoterpenů v lese. In Ovzduší 2015. Program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita: Recetox, pp. 181-183. ISBN 978-80-210-7829-1, 2015

Kulichová J., Híc P., Tříska J., Vrchotová N. Houška M.: The possibilites of increasing lignan content in food. Potravinarstvo 10(1): 649-655. E-ISSN 1337-0960, 2016

Macálková L., Havránková K., Pavelka M.: Flux footprints in different ecosystems. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 54–57, 2015.

Machačová K., Halmeenmaki E., Pavelka M., Dušek J., Baeck J., Urban O., Pihlatie M.: Methane and nitrous oxide emissions from stems of Betula pendula, Pinus sylvestris and Picea abies. In: Kulmala M., Lintunen A., Kontkanen J. (eds.): Proceedings of “the Center of Excellence in Atmospheric Sciences (CoE ATM) - From Molecular and Biological Processes to the Global Climate” Annual Meeting 2014, Helsinki, ISBN 978-952-7091-01-2, 2014

Machačová K., Halmeenmaki E., Pihlatie M., Urban O.: Seasonal courses of methane fluxes in boreal trees. In: Lintunen A., Enroth J., Hame S., Kulmala M. (Eds.): Report Series in Aerosol Science. Proceedings of The Centre of Excellence in Atmospheric Science (CoE ATM) – From Molecular and Biological processes to The Global Climate. Annual Meeting 2016, Helsinki, ISBN 978-952-7091-62-3 (pp 308-311), 2016

Machačová K., Pihlatie M., Halmeenmaki E., Pavelka M., Dušek J., Baeck J., Urban O.: Summer fluxes of nitrous oxide from boreal forest. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 78–81, 2015.

Marková I., Janouš D., Pavelka M., Macků J., Havránková K., Rejšek K., Marek M.V.: Potential changes in Czech forest soil carbon stocks under different climate change scenarios. Journal of Forest Science 62(12): 537-544, 2016

Materová Z., Štroch M., Holubová I., Sestřenková J., Oravec M., Večeřová K., Špunda V.: Elevated temperature stimulates light-induced processes that contribute to protecting photosystem II against oxidative stress. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 138–141, 2015.

Mishra K., Mishra A., Klem K., Govindjee.: Plant phenotyping: a perspective. Indian Journal of Plant Physiology 21(4): 514-527, 2016

Nguyen V.X., Pavelka M., Havránková K., et al.: Selection of a new site for eddy covariance research in Vietnam – Vietnamese and CzechGlobe cooperation. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 66–69, 2015.

Novotná K., Klem K., Holub P., Rapantová B., Urban O.: Evaluation of drought and UV radiation impacts on aboveground biomass of mountain grassland by spectral reflectance and thermal imaging techniques. Beskids, 2016 (accepted)

Novotná K., Rajsnerová P., Veselá B., Klem K.: Interactive effects of elevated CO2 concentration, drought, and nitrogen nutrition on yield and grain quality of spring barley and winter wheat. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 106–109, 2015.

Novotný J., Pivovarník M., Khalsa S.J.S., Zemek F.: Visualisation of dependencies between city structure and thermal behaviour in Brno. In International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. Vol. 2016. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2016, s. 741-745. ISSN 1682-1750, 2016

Novotný J., Zemek F.: Segmentation of tree crowns from airborne yperspectral and LiDAR data: Method comparison. In: Stojanov R., Žalud Z., Cudlín P., Farda A., Urban O., Trnka M. (eds): Proceeding of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, Global Change Research Centre, AS CR, Brno 2013, 188–191, ISBN: 978-80-904351-9-3, 2013

Papp M., Balogh J., Fóti S., Koncz P., Pavelka M., Dařenová E., Nagy Z.: Homoki gyep CO2-kibocsátásának vizsgálata új, nyílt rendszerű automata mérőeszközzel. Agrokémia és Talajtan 63(2): 329-340, 2014

Plch R., Pecháček O., Vala V., Pokorný R., Bednář P., Cudlín P.: Energy, carbon and economic balance of Norway spruce monocultures and near-natural forests. In: Stojanov R., Žalud Z., Cudlín P., Farda A., Urban O., Trnka M. (eds): Proceeding of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, Global Change Research Centre, AS CR, Brno 2013, 50–54, ISBN: 978-80-904351-9-3, 2013

Plch R., Pecháček O., Vala V., Pokorný R., Cudlín P.: Forestry operations focusing on different types of felling related to carbon and economic efficiencies.. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 166–169, 2015.

Plch R., Pulkrab K., Bukáček J., Sloup R., Cudlín P.: Effect of Forest Management of Picea abies and Fagus sylvatica with Different Types of Felling on Carbon and Economic Balances in the Czech Republic. Effect of Forest Management of Picea abies and Fagus sylvatica with Different Types of Felling on Carbon and Economic Balances in the Czech Republic. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP, 2015. ISSN 1755-1307, 2016

Pokorný, R.: Celospolečenský význam lesů z pohledů sekvestrace uhlíku. In Holušová, K. (ed.). Evropská lesnická politika a nové pojetí významu lesů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, pp. 32-35. ISBN 978-80-7375-587-4, 2014

Pokorný R., Tomášková I., Ač A.: Shifts in spruce and beech flushing in the context of global climate change. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LXI, No. 1: 163–167, 2013

Pokorný R., Szatniewska J., Janouš D.: Temporal dynamics and spatial identification of growth increment. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 45-57, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Pokorný R., Szatniewska J., Krejza J.: Effect of elevated CO2 concentration: Tree morphology and biomass production. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 89-98, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Rajsnerová P., Klem K., Večeřová K., et al.: Convergence of morphological, biochemical, and physiological traits of upper and lower canopy of European beech leaves and Norway spruce needles within altitudinal gradients. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 86–89, 2015.

Rapantová B., Klem K., Holub P., Novotná K., Urban O.: Photosynthetic response of mountain grassland species to drought stress is affected by UV-induced accumulation of epidermal flavonols. Beskids, 2016 (accepted)

Rattanapichai W., Klem K.: Interactive effects of elevated CO2 concentration, nitrogen nutrition and UV-exclusion on yield, aboveground biomass and root development in winter wheat and spring barely. MendelNet 2014, Proceedings of International PhD Students Conference, Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Czech Republic; 11/2014: 95–100, 2014

Světlík J., Krejza J., Menšík L., Pokorný R., Mazal P., Kulhavý J.: Sekvestrace uhlíku smrkovým porostem (PICEA ABIES (L.) KARST.) v oblasti Drahanské vrchoviny. Zprávy lesnického výzkumu 61(1): 42-53, 2016

Šebela D., Quiňones C., Olejníčková J., Jagadish K.S.V.: High night temperature-induced accelerated maturation of rice panicles can be detected by chlorophyll fluorescence. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 134–137, 2015.

Šigut L., Mauder M., Sedlák P., Pavelka M., Špunda V.: Automated eddy covariance data quality control for long-term measurements. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 58–61, 2015.

Trunda P., Holub P., Klem K.: The effect of drought and nitrogen fertilization on the production, morphometry, and spectral characteristics of winter wheat. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 110–113, 2015.

Urban O.: CO2 concentration and UV radiation modulate emissions of biogenic volatile organic compounds from European beech saplings.  UV4Plants Conference 2016 - 1st Network Meeting of UV4Plants, 30.-31.5.2016, Pécs, 2016

Urban O., Holub P., Klem K.: Distinct photosynthetic and morphological acclimation of European beech and Norway spruce within altitudinal gradient. Conference Proceedings: Experiments designed by nature – the use of gradients in climate change research, COST – action ClimMani, 25-27 October 2016, University of Novi Sad, p. 21, 2016

Urban O., Pavelka M., Klem, K.: Modification of carbon cycle in forest ecosystems by distinct sky conditions. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 68-78, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Urban O., Šprtová M.: Effect of elevated CO2 concentration: Acclimation of Rubisco. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 79-88, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Večeřa Z., Večeřová K., Oravec M., Kozáčiková M., Urban O., Tříska J.: Metabolomic approach to the study of nanoparticles impact to barley plants. Conference Proceedings: CECE 2014 – 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, pp. 446–450., 2014

Večeřová K., Holišová P., Pallozzi E., Guidolloti G., Calfapietra C., Urban O.: Effects of vegetation season and needles’ position in spruce canopy on emissions of volatile organic compounds. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 130–133, 2015.

Večeřová K., Mikuška P., Oravec M., Kozáčiková M., Pompeiano A., Coufalík P., Urban O.: Combined effect of temperature and CdO nanoparticles treatment on Picea abies. Conference Proceedings: CECE 2016 – 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, pp. 269–272., 2016

Veselá B., Novotná K., Rajsnerová P., Klem K., Holub P., Urban O.: Interactive effects of UV radiation and drought on the accumulation of flavonols in selected herbs and grass in a mountain grassland ecosystem. In: Urban O., Šprtová M., Klem K. (ed.). Global Change: A Complex Challenge: Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, AS CR, v.v.i, pp. 102–105, 2015.

Vrchotová N., Tříska J.: Influence of knotweed and impatiens plants extracts on the seedlings and content of phenolic compounds in buckwheat aerial part. In: Vačkář D., Janouš D. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 2: Climate change adaptation pathways from molecules to society. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2016

Záhora J., Chytrý M., Holub P., Fiala K., Tůma I., Vavříková J., Fabšičová M., Keizer I., Filipová L.: Vliv akumulace dusíku na vřesoviště a suché trávníky v Národním parku Podyjí. Životné prostredie, 2016, 50, 2, p. 97-107, 2016.

Zapletal M., Edwards-Jonášová M., Juráň S., Urban O., Pokorný R., Pavelka M., Janouš D., Cudlín, P.: Effect of ozone concentration on net ecosystem production: A case study in a Norway spruce forest. In: Urban O., Klem K. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems. Brno: Global Change Research Centre CAS, v.v.i., 2015, 138-149, ISBN 978-80-87902-14-1, 2015

Zapletal M., Chroust P., Cudlín P., Edwards-Jonášová M., Urban O., Pokorný R., Czerný R.: Vliv depozičního toku troposférického ozonu na čistou ekosystémovou produkci smrkového porostu. Ochrana ovzduší 4: 8–12, 2013.

Zemek F., Novotný J., Pikl M., Pivovarník M., Khalsa S.J.: Remote sensing assessment of thermal regime in urban landscape for adaptation pathways. In: Vačkář D., Janouš D. (Eds.): Global Change & Ecosystems. Volume 2: Climate change adaptation pathways from molecules to society. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2016