• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Spolupráce s českými pracovišti

V rámci infrastruktury CzeCOS dochází ke spolupráci, např. s těmito českými pracovišti:

Mendlova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa
Doc. Irena Marková

Mendlova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Prof. Jan Křen, Prof. Zdeněk Žalud

Mendlova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ing. Jaroslav Záhora

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin
Doc. Jana Albrechtová

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky
Doc. Vladimír Špunda

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie
Doc. Jiří Kalina

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doc. Miloš Zapletal

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
Doc. Jaroslava Vráblíková, Marek Hanuš

Botanický ústav AV ČR v.v.i., Oddělení vegetační ekologie
Dr. Karel Fiala

Vysoké učení technické v Brně, Ústav chemie potravin a biotechnologií
Dr. Miroslav Hrstka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Doc. Hana Čížková

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomatematiky
Dr. Lucie Kubínová

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Oddělení analytiky životního prostředí
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.

Ústav hospodářské úpravy lesa, pobočka Frýdek Místek
Ing. Marek Mlčoušek

CERIT Scientific Cloud
Dr. David Antoš

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Dr. Tomáš Rebok

Česká geologická služba
Mgr. Veronika Kopačková

Česká zemědělská univerzita, Katedra aplikované geoinformatiky a ÚP
Dr. Petra Šímová