• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Spolupráce s českými pracovišti

Během období 2016–2020, CzeCOS spolupracoval s následujícími českými univerzitami, veřejnými výzkumnými institucemi, soukromými výzkumnými organizacemi a podniky:

- české univerzity:

Mendel University in Brno

Ostravská univerzita

České vysoké učení technické v Praze

Czech University of Life Sciences Prague

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Univerzita obrany v Brně

Palackého univerzita v Olomouci

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni


- veřejné výzkumné instituce:

Český hydrometeorologický ústav

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i,

Jihočeský vědeckotechnický park

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha

Česká geologická služba

Český statistický úřad

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i.

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.


- průmyslové podniky:

Agrotest fyto, s.r.o.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Lesy České republiky, s. p.

E.ON Energie, a.s.

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

Photon System Instruments, spol. s r.o.

Kitl, s.r.o.

EKOTOXA, s.r.o.

Zemědělské družstvo Maleč

ROSTĚNICE a.s.

Ing. Pavel Cvrček, s.r.o.

Sweco Hydroprojekt a.s.

ČEZ, a.s.

GEOtest, a.s.

GISAT s.r.o.

MikroChem LKT, spol. s r.o.

BioFish s.r.o.

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

ALS Czech Republic, s.r.o.

Ivar a.s.

ORGREZ, a.s.

Safe Trees s.r.o.

PHOTOMAP, s.r.o.

Agrostis Trávníky, s.r.o.

CENIA, Česká informační agentura pro životní prostředí

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.

KONEKO marketing, spol. s r.o.

lndustrial Distribution Group Integrated Supply of Czech Republic s.r.o.

Mining Design s.r.o.

Safetica Technologies, s.r.o.