• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Open Access

Poděkování projektu CzeCOS pro interní uživatele:

V angličtině: „This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of CR within the CzeCOS program, grant number LM2023048.“

V češtině: „Tuto práci podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu CzeCOS, číslo grantu LM2023048.“

Poděkování projektu CzeCOS pro externí uživatele:

V angličtině: „This work is based on use of Large Research Infrastructure CzeCOS supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of CR within the CzeCOS program, grant number LM2023048.“

V češtině: „Tato práce je založena na využití Velké výzkumné infrastruktury CzeCOS podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu CzeCOS, číslo grantu LM2023048.“


Formuláře pro Open Access

INFRASTRUKTURA MANIPULAČNÍCH EXPERIMENTŮ -
Aplikační formulář pro Manipulační experimenty
EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ -
Aplikační formulář pro Ekofyziologickou laboratoř
ANALYTICKÁ INFRASTRUKTURA -
Aplikační formulář pro Biogeochemickoou laboratoř Brno-Slatina
Aplikační formulář pro Laboratoř metabolomiky a izotopických analýz
OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA -
Aplikační formulář pro Atmosférickou stanici Křešín u Pacova
Aplikační formulář pro Ekosystémovou stanici
INFRASTRUKTURA DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ -

Aplikační formulář pro Leteckou laboratoř


Hodnotící proces

Během tohoto procesu budou hodnotiteli centra CzechGlobe (výzkumní a administrativní pracovníci/e, technici) posouzeny následující aspekty:


  • Technická uskutečnitelnost prezentovaného výzkumného projektu
  • Vědecká hodnota (vědecká a technologická excelence)


Všichni žadatelé budou informováni o výsledku hodnotícího procesu v průběhu  tří měsíců od odevzdání formuláře projektové žádosti. Komunikace s vybranými žadateli ohledně provedení jejich výzkumu bude zahájena bezprostředně poté, co bude učiněno dané rozhodnutí.

Úspěšní uchazeči musí dodržovat podmínku citace poděkování viz výše na této stránce.

Stanovená lhůta

Jedná se o časově neohraničenou výzvu. Všechny obdržené projekty budou okamžitě zahrnuty do hodnotícího procesu. Pokud budou kladně ohodnoceny, budou předkladatelé projektu okamžitě vyzváni k navrhované spolupráci.

Způsob podání žádosti

Vyplňte příslušný formulář žádosti (viz výše) a pošlete jej emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kontakty

Pro obecné dotazy používejte, prosím, emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Otázky ohledně dostupných technologií a technické proveditelnosti vašeho vědeckovýzkumného projektu by měly být směřovány k vedoucím jednotlivých výzkumných zařízení. Jejich kontaktní informace jsou uvedeny v dokumentech popisujících dané segmenty infrastruktury.