• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Open Access


INFRASTRUKTURA MANIPULAČNÍCH EXPERIMENTŮ -
Aplikační formulář pro Manipulační experimenty
EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ -
Aplikační formulář pro Ekofyziologickou laboratoř
ANALYTICKÁ INFRASTRUKTURA -
Aplikační formulář pro Biogeochemickoou laboratoř Brno-Slatina
Aplikační formulář pro Laboratoř metabolomiky a izotopických analýz
OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA -
Aplikační formulář pro Atmosférickou stanici Křešín u Pacova
Aplikační formulář pro Ekosystémovou stanici
INFRASTRUKTURA DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ -

Aplikační formulář pro Leteckou laboratoř

 

Hodnotící proces

Během tohoto procesu budou hodnotiteli centra CzechGlobe (výzkumní a administrativní pracovníci/e, technici) posouzeny následující aspekty:

 

  • Technická uskutečnitelnost prezentovaného výzkumného projektu
  • Vědecká hodnota (vědecká a technologická excelence)

 

Všichni žadatelé budou informováni o výsledku hodnotícího procesu v průběhu  tří měsíců od odevzdání formuláře projektové žádosti. Komunikace s vybranými žadateli ohledně provedení jejich výzkumu bude zahájena bezprostředně poté, co bude učiněno dané rozhodnutí.

Stanovená lhůta

Jedná se o časově neohraničenou výzvu. Všechny obdržené projekty budou okamžitě zahrnuty do hodnotícího procesu. Pokud budou kladně ohodnoceny, budou předkladatelé projektu okamžitě vyzváni k navrhované spolupráci.

Způsob podání žádosti

Vyplňte příslušný formulář žádosti (viz výše) a pošlete jej emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kontakty

 

Pro obecné dotazy používejte, prosím, emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Otázky ohledně dostupných technologií a technické proveditelnosti vašeho vědeckovýzkumného projektu by měly být směřovány k vedoucím jednotlivých výzkumných zařízení. Jejich kontaktní informace jsou uvedeny v dokumentech popisujících dané segmenty infrastruktury.