• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Segment 4: Observační infrastruktura

Systém observačního výzkumu zaměřeného na kvantifikaci mohutnosti a dynamiky uhlíkového deponia v ekosystémech ČR. Identifikace účinků faktorů prostředí, včetně předpokládaných důsledků GZK, na schopnost ekosystémů vázat uhlík. Identifikace uhlíkových sinků a jejich vazby na parametry prostředí (výsledky impaktových studií ekofyziologických analýz). Výstupy slouží také pro kalibraci leteckých snímku s ohledem na identifikaci deponií uhlíku metodami zpracování obrazu hyperspektálních snímků.

Ekosystémová stanice (ES) je zařízení umožňující komplexní monitoring a kvantifikaci toků energie a látek daným ekosystémem. Je tvořena měřící věží (MV), nesoucí systém sledování porostního mikroklimatu (měření složek sluneční radiace – dopadající, odražená a prostupující, globální a fotosynteticky aktivní radiace, radiační bilance, výškový gradient teploty arelativní vlhkosti vzduchu, rychlosti proudění vzduchu a koncentrace CO2). MV dále slouží jako nosič systému pro měření toků uhlíku, vodní páry a latentního a zjevného tepla do porostu – eddy-kovariační technika. Eddy-kovariační systém tvoří 3D sonický anemometr (rychlé měření turbulentního proudění vzduchu a infračervený analyzátor CO2/H2O – měření změn v koncentracích těchto plynů) s výpočetní jednotkou (výpočty a archivace dat). Výsledkem je „on-line“ stanovení hodnot okamžité produkce ekosystému. MV umožňuje přístup do korunového patra porostu pro účely expeditivních ekofyziologických šetření. Součástí ES je automatický systém respiračních komor umožňující sezónní měření výdej CO2 z půdy a povrchů kmene. ES tvořící infrastrukturu CzeCOS  reprezentují následné typy ekosystémů v ČR :

1. středněvěký horský smrkový les, Bílý Kříž, Moravskoslezské Beskydy, 875 m n.m.

2. dospělý bukový les, Štítná nad Vláří, Bílé Karpaty, 540 m n.m.

3. agrosystém,  Křešín u Pacova, Českomoravská vrchovina, 545 m n.m.

4. dospělý smrkový les, středních poloh, Rájec-Jestřebí, Drahanská vrchovina, 625 m n. m.

5. lužní les, Lanžhot, údolní niva Moravy a Dyje, 155 m n.m.)

6. louka, Lanžhot, údolní niva Moravy a Dyje, 155 m n.m.)

7. mokřad Mokré louky, Třeboň, 425 m n.m.

8. topolová plantáž, Domanínek, Českomoravská vrchovina, 575 m n.m.)Popis měření atmosférické stanice Křešín u Pacova

Parametr

Přístroj

Režim měření

Časový krok

Výška odběrů

Zahájení měření

CO2, CH4

Picarro G2301

Kontinuální

1 hod

10 m, 50 m, 125 m, 250 m

Září 2014

CO, N2O

LGR N2O/CO-23d

Kontinuální

1 hod

10 m, 50 m, 125 m, 250 m

Září 2014

13C a 18O v CO2, H2, N2O, SF6, O2/N2

Odběr do lahví

Periodický

1 týden

250 m

2015

CO2, CH4, CO, N2O

Odběr do lahví

Periodický

1 týden

250 m

2015

14C v CO2

Skleněný absorbér s NaOH

Periodický

1 týden

250 m

2015

O3

Thermo 49i

Kontinuální

1 min

50 m, 125m, 230 m

Září 2013

Hg

TEKRAN 2537B

Kontinuální

5 min

Při zemi, 240 m

Prosinec 2012

EC/OC

Sunset – model 4G Semi Continuous Field Analyzer

Kontinuální

4 hod

Při zemi

Březen 2013

Absorpce světla na atmosférických aerosolech

Aethalometer Magee Scientific AE31

Kontinuální

5 min

Při zemi

Září 2012

Rozptyl světla na atmosférických aerosolech

Nephelometer TSI 3563

Kontinuální

5 min

Při zemi

Září 2012

Rychlost a směr větru

2D vyhřívaný anemometr WindObserver 65

Kontinuální

1 min

10 m, 50 m, 125 m, 240 m, 250 m

Květen/srpen 2014

Tlak vzduchu

Barometer R. M. Young 61302

Kontinuální

1 min

10 m, 50 m, 125 m, 240 m, 250 m

Květen 2014

Teplota vzduchu a relativní vlhkost

Vaisala HMP155

Kontinuální

1 min

10 m, 50 m, 125 m, 240 m, 250 m

Květen 2014

Výška mezní vrstvy atmosféry

Vaisala CL51

Kontinuální

16s

Při zemi

Prosinec 2014