• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Struktura projektu

 

INFRASTRUKTURA MANIPULAČNÍCH EXPERIMENTŮ

- umožňuje pěstovat rostliny/ ekosystémy v řízených podmínkách prostředí a studovat tak dopad environmentálních faktorů.

EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ

- představuje soubor nástrojů pro vyhodnocení fyziologických a produkčních parametrů rostlin/ekosystémů v přírodních i laboratorních podmínkách.

ANALYTICKÁ INFRASTRUKTURA

- provoz analytické, metabolomické a izotopové laboratoře - podporuje experimentální i observační ekofyziologický výzkum.

OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA

- zajišťuje výzkum a kvantifikaci toků skleníkových plynů v kontinentálním měřítku (atmosférická stanice) a v síti různých typů ekosystémů (ekosystémové stanice).

INFRASTRUKTURA DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

(včetně leteckého nosiče) - umožňuje procesové zobrazování vybraných biochemických cyklů s využitím metod dálkového průzkumu.