• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Segment 5: Infrastruktura dálkového průzkumu Země

Letecká laboratoř obrazové spektroskopie (FLIS) se skládá z leteckého nosiče a spektroskopických obrazových senzorů. Obrazová data je možno pro zvolené území pořizovat jednotlivými senzory i celým setem senzorů současně.

Jako letecký nosič slouží fotogrammetrické letadlo Cessna 208B Grand Caravan se dvěma snímacími otvory. Základní senzorické vybavení je tvořeno hyperspektrálními senzory firmy Itres (CASI1500, SASI600, TASI600). Pasivní hyperspektrální sensory doplňuje aktivní laserový skener LMS Q780 od firmy Riegl. Letadlo je vybaveno i dalšími přístroji a systémy sloužícími k pořizování kvalitních dat a jejich dalšímu zpracování (navigační systém, gyroskopická plošina, atd.). V roce 2020 byla letecká infrastruktura rozšířena o UAS systém (dron) vybavený hyperspektrálním sensorem Nano-Hyperspec od firmy Headwall a širokopásmovou termální kamerou Wiris PRO od firmy Workswell. Pro bližší informace o letecké infrastruktuře a zpracování dat je možno nahlédnout na následující stránky http://olc.czechglobe.cz/ .

V rámci dřívějšího působení oddělení dálkového průzkumu, byla pořízena hyperspektrální, multispektrální i laserskenerová data různými systémy (AISA Eagle, Leica ALS 50, UltraCam Eagle, Riegl LMS Q-680, HyPlant atd). Základní informace o dostupných datech využitelných pro další výzkum je možno získat na http://mapserver.czechglobe.cz/.


Dron (Matrice 600Pro) se stabilizátorem Ronin MX a skenerem NANO, který operuje ve vlnových délkách 400-1000 nm.