• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Výsledky projektu

Aktuální výsledky jsou k dohledání na webu CzechGlobe a na webu ASEP. Níže jsou uvedeny klíčové vědecké výsledky zahraničních uživatelů, kterých bylo dosaženo na základě využití infrastruktury:

Penuelas J.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura přístrojového vybavení pro fyziologická měření rostlin. Výsledek: Calfapietra C., Penuelas J., Niinemets Ü.: Urban plant physiology: adaptation-mitigation strategies under permanent stress. Trends in Plant Science 20 (2): 72-75, 2015 (IF = 14, 673)

Robson M.T.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura expozičního systému UV lavic a přístrojů pro fyziologická a metabolomická měření. Výsledek: Robson M.T., Klem K., Urban O., Jansen M.A.: Re-interpreting plant morphological responses to UV-B radiation. Plant Cell and Environment 38 (5): 856-866, 2015 (IF = 6,643)

Gallé A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura DPZ pro pozemní měření rostlinné fluorescence a leteckého snímkování. Výsledek: Ač A., Malenovský Z., Olejníčková J., Gallé A., Rascher U., Mohammed G.: Meta-analysis assessing potential of steady-state chlorophyll fluorescence for remote sensing detection of plant water, temperature and nitrogen stress. Remote Sensing of Environment 168: 420-436, 2015 (IF = 7,769)

Rascher U.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura infrastruktura DPZ. Výsledek: Rascher U., Alonso L., et al. (Hanuš J., Pikl M., Zemek F.): Sun-induced fluorescence - a new probe of photosynthesis: First maps from the imaging spectrometer HyPlant. Global Change Biology 21 (12): 4673-4684, 2015 (IF = 8,708)

Gargallo-Garriga A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS). Výsledek: Gargallo-Garriga A., Sardans J., Pérez-Trujillo M., Oravec M., Urban O., Jentsch A. Kreyling J., Beierkuhnlein C., Parella T., Penuelas J.: Warming differentially influences the effects of drought on stoichiometry and metabolomics in shoots and roots. New Phytologist 207 (3): 591-603, 2015 (IF = 7,837)

Rivas-Ubach A.: studium vztahu mezi rostlinami a herbivorním hmyzem na základě studia změn v metabolomickém profilu rostlin. V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS). Výsledky byly prezentovány v publikaci: Rivas-Ubach A., Gargallo-Garriga A., Sardans J., Oravec M., Mateu-Castell L., Pérez-Trujillo M., Parella T., Ogaya R., Urban O., Peñuelas J.: Drought enhances folivory by shifting foliar metabolomes in Quercus ilex trees. New Phytologist 202: 874–885, 2014. (IF = 7,837)

Jansen M.: prof. Jansen vede COST Aktivitu zaměřenou na problematiku vlivu ultrafialové (UV) radiace (COST Action FA0906; UV4Growth). V rámci vzájemné spolupráce a s využitím experimentálního zázemí infrastruktury CzeCOS/ICOS (osvětlovací lavice) vznikla publikace mezinárodního kolektivu (dále ve spolupráci s dr. T.M. Robsonem – University of Helsinky). Manuskript je v současné době v recenzním řízení v Časopise Plant, Cell and Environment s rozhodnutím „Minor revisions“: Robson T.M., Klem K., Urban O., Jansen M.A.K.: Re-interpreting plant morphological responses to UV-B radiation. Plant Cell Environment (IF = 5.135)

Widlowski J.L.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura DPZ. Výsledek: Widlowski J.L., Mio C., Disney M., et al. (Homolová L.): The fourth phase of the radiative transfer model imtercomparison (RAMI) exercise. Remote Sensing of Environment 169: 418-437, 2015 (IF = 7,769)

Grace J.: studium změn asimilace uhlíku při zvýšené koncentraci CO2. V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro kultivaci dřevin (lamelové sféry) a infrastruktura pro fyziologické analýzy (gazometrický systém, fluorometr ad.). Výsledky byly prezentovány v publikaci: Urban O., Klem K., Holišová P., Šigut L., Šprtová M., Teslová-Navrátilová P., Zitová M., Špunda V., Marek M.V., Grace J.: Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions. Environmental Pollution 185: 271–280, 2014. (IF = 3,902)

Rossini P.M.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura DPZ, pro měření rostlinné fluorescence a pro gazometrická měření. Výsledek: Rossini P.M., Nedbal L., Guanter L., Ač A., Alonso L., Burkart A., Cogliati S., Colombo R., Damm A., Drusch M., Hanuš J., Janoutová R., et al.: Red and far red Sun-induced chlorophyll fluorescence as a measure of plant photosynthesis. Geophysical Research Letters 42 (6): 1632-1639, 2015 (IF = 4,406)

Jansen M.A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura expozičního systému UV lavic a přístrojů pro fyziologická a metabolomická měření. Výsledek: Klem K., Holub P., Štroch M., Nezval J., Špunda V., Tříska J., Jansen M.A., Robson M.T., Urban O.: Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. Plant Physiology and Biochemistry 93: 74-83, 2015 (IF = 3,330)

Rivas-Ubach A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro fyziologická měření rostlin a nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS). Výsledek: Rajsnerová P., Klem K., Holub P., Novotná K., Večeřová K., Kozáčiková M., Rivas-Ubach A., Sardans J., Marek M.V., Peñuelas J., Urban O.: Morphological, biochemical and physiological traits of upper and lower canopy leaves of European beech tend to converge with increasing altitude. Tree Physiology 35: 47-60, 2015 (IF = 3,787)

Gargallo-Garriga A.: studium změn metabolomického profilu rostlin při působení stresu suchem. V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS, GC-MS). Výsledky byly prezentovány v publikaci: Gargallo-Garriga A., Sardans J., Perez-Trujillo M., Rivas-Ubach A., Oravec M., Večeřová K., Urban O., et al.: Opposite metabolic responses of shoots and roots to drought. Scientific Reports 4: Article number 6829, doi: 10.1038/srep06829, 2014 (IF = 5,078)

Penuelas J.: studium biochemických, morfologických a strukturních změn listů dřevin rostoucích ve výškovém gradientu. V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro fyziologické analýzy (gazometrický systém, fluorometr, spektroradiometr atd.). Výsledky byly prezentovány v publikaci: Rajsnerová P., Klem K., Holub P., Novotná K., Večeřová K., Kozáčiková M., Rivas-Ubach A., Sardans J., Marek M.V., Penuelas J., Urban O.: Morphological, biochemical and physiological traits of upper and lower canopy leaves of European beech tend to converge with increasing altitude. Tree Physiology doi: 10.1093/treephys/tpu104, 2015. (IF = 3,405)

Kutsch W.: V rámci spolupráce byl napsán článek týkající se toků CO2 na čtyřech evropských ekosystémových stanicích včetně ES Bílý Kříž, která je součástí národní sítě CzeCOS: Acosta M., Pavelka M., Montagnani L., Kutsch W., Lindroth A., Juszczak R., Janouš D.: Soil surface CO2 efflux measurements in Norway spruce forests. Comparison between four different sites across Europe - from boreal to alpine forest. Geoderma 192: 295–303, 2013 (IF = 2,345)

Urbaniak M.: Výsledkem spolupráce a za využití metodiky vyvinuté na síti ES infrastruktury CzeCOS a s použitím přístrojů používaných na této síti je článek: Urbaniak M., Pavelka M., Chojnicki B.H., Juszczak R., Dařenová E., Baran M., Danielewska A., Ziemblińska K., Olejnik J.: In: Forest floor respiration of Tuczno Scots pine stand In: Stojanov R., Žalud Z., Cudlín P., Farda A., Urban O., Trnka M. (eds): Proceeding of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference, Global Change Research Centre, AS CR, Brno 2013, 192–197, ISBN: 978-80-904351-9-3

Nevin E.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura analytických laboratoří pro měření hmotnostní spektrometrie. Výsledek: Kos J., Zadražilová I., Nevin E., Soral M., Goněc T., Kollár P., Oravec M., et al.: Ring-substituted 8-hydroxyquinoline-2-carboxanilides as potential antimycobacterial agents. Bioorganic and Medicinal Chemistry 23 (15): 4188-4196, 2015 (IF = 2,970)