• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Výsledky projektu

Hlavní vědecké výsledky externích uživatelů, kterých bylo dosaženo na základě využití infrastruktury v letech 2015–2018:

Patent: Kulichová, J.; Balík, J.; Híc, P.; Horák, M.; Tříska, J.; Vrchotová, N.; Houška, M.; Strohalm, J.; Novotná, P. Čokoláda se zvýšeným obsahem přírodních lignanů. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů. - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v .i. - Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. Číslo patentového spisu: 307453. Datum udělení patentu: 25.07.2018. K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře (kapalná a plynová chromatografie).

Software: Klem, K.; Pokrývka, F. OculimaCast - Software for prediction of winter wheat infestation by eyespot (Oculimacula yallundae and Oculimacula acuformis), 2017. K dosažení výsledku byla využita infrastruktura manipulačních experimentů (růstové komory) a ekofyziologické laboratoře. Tento výsledek nebyl evidován ve zprávě za rok 2017.

Publikace: Büntgen, U.; Wacker, L.; Galvan, D.; Arnold, S.; et al. Tree rings reveal globally coherent signature of cosmogenic radiocarbon events in 774 and 993 CE. Nature Communications 9: Article number 3605, 2018 (IF=12.353). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře.

Publikace: Gargallo Garriga, A.; Preece, C.; Sardans, J.; Oravec, M.; Urban, O.; Penuelas, J. Root exudate metabolomes change under drought and show limited capacity for recovery. Scientific Reports 8: Article number 12696, 2018 (IF=4.122). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře (LC-MS).

Publikace: Ilík, P.; Špundová, M.; Kučerová, Z.; Melkovičová, H.; Krchňák, P.; Furst, T.; Večeřová, K.; Benediktyová, Z.; Trtílek, M. Estimating heat tolerance of plants by ion leakage: a new method based on gradual heating. New Phytologist 2018(218): 1278-1287, Article number 3, 2018 (IF=7.43). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře (GC-MS).

Publikace: Nestola, E.; Scartazza, A.; Di Baccio, D.; Castagna, A.; Ranieri, A.; Cammarano, M.; Mazzenga, F.; Matteucci, G.; Calfapietra, C. Are optical indices good proxies of seasonal changes in carbon fluxes and stress-related physiological status in a beech forest? Science of The Total Environment 612: 1030-1041, 2018 (IF=4.9). K dosažení výsledku byla využita observační infrastruktura (ekosystémová stanice) a infrastruktura ekofyziologické laboratoře (LiCOR, spectroradiometr).

Publikace: Robson, M. T.; Garzón, M. B.; Miranda, M. A.; et al. (Urban, O.). Phenotypic trait variation measured on european genetic trials of Fagus sylvatica L.. SCIENTIFIC DATA 5: Article number 180149, 2018 (IF=5.305). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura ekofyziologické laboratoře (LiCOR).

Publikace: Šebela, D.; Quinones, C.; Ona, I.; Olejníčková, J.; Jagadish, K. S. Chlorophyll Fluorescence and Reflectance-Based Non-Invasive Quantification of Blast, Bacterial Blight and Drought Stresses in Rice. Plant and Cell Physiology 59(1): 30-43, 2018 (IF=4.76). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura ekofyziologické laboratoře (fluorescenční kamera).

Publikace: Tian, S.; Fischer, M.; Chescheir, G. M.; Youssef, M. A.; Cacho, J. F.; King, J. S. Microtopographyinduced transient waterlogging affects switchgrass (Alamo) growth in the lower coastal plain of North Carolina, USA. Global Change Biology Bioenergy 2018(10): 577-591, 2018 (IF=5.415). K dosažení výsledku byla využita observační infrastruktura.

Publikace: Wu, X.; Liu, H.; Li, X.; Ciais, P.; Babst, F.; Guo, W.; Cicheng, Z.; Magliulo, V.; Pavelka, M.; Liu, S.; Huang, Y.; Wang, P.; Shi, C.; Yujun, M.; Yujun, M. Differentiating drought legacy effects on vegetation growth over the temperate Northern Hemisphere. Global Change Biology 24(1): 504-516, Article number 14668096, 2018 (IF=8.997). K dosažení výsledku byla využita observační infrastruktura.

Publikace: Björnerås, C.; Weyhenmeyer, G. A.; Evans, C.; Gessner, M. O.; Grossart, H. P.; Kangur, K.; Kokorite, I.; Kortelainen, P.; Laudon, H.; Lehtoranta, L.; Lottig, N.; Monteith, L. D.; Nõges, P.; Nõges, T.; Oulehle, F.; Riise, G.; Rusak, J. A.; Räike, A.; Sire, J.; Sterling, S.; Kritzberg, E. S. Widespread Increases in Iron Concentration in European and North American Freshwaters. Global Biogeochemical Cycles 31(10): 1488-1500, 2017 (IF=4.655). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře.

Publikace: Goetz, M.; Guivarćh, A.; Hirsche, J.; Bauerfeind, M. A.; González, M.; Tae Kyung, H.; Eom, S. H.; Chriqui, D.; Engelke, T.; Großkinsky, D. K.; Roitsch, T. Metabolic control of tobacco pollination by sugars and invertases. Plant Physiology 173: 984-997, 2017 (IF=6.28). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře (plynová chromatografie (HPLC).

Publikace: Hellmann, L.; Tegel, W.; Geyer, J.; Kirdyanov, A. V.; Nikolaev, A. N.; Eggertsson, O.; Altman, J.; Reinig, F.; Morganti, S.; Wacker, L.; Büntgen, U. Dendro-provenancing of Arctic driftwood. Quaternary Science Reviews 162: 1-11, 2017 (IF=4.797). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura ekofyziologické laboratoře.

Publikace: Jones, M. J.; Koehler, A.; Trnka, M.; Balek, J.; Challinor, A. J.; Atkinson, H. J.; Urwin, P. E. Climate change is predicted to alter the current pest status of Globodera pallida and G. rostochiensis in the United Kingdom. Global Change Biology 23(11): 4497-4507, 2017 (IF=8.502). K dosažení výsledku byla využita observační infrastruktura (ekosystémová stanice).

Publikace: Lukeš, P.; Homolová, L.; Navrátil, M.; Hanuš, J. Assessing the consistency of optical properties measured in four integrating spheres. International Journal of Remote Sensing 38(13): 3817-3830, 2017 (IF=1.724). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura letecké laboratoře.

Publikace: Samec, P.; Caha, J.; Zapletal, M.; Tuček, P.; Cudlín, P.; Kučera, M. Discrimination between acute and chronic decline of Central European forests using map algebra of the growth condition and forest biomass fuzzy sets: A case study. Science of The Total Environment 600: 899-909, 2017 (IF=4.900). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura ekofyziologické laboratoře.

Publikace: Tian, S.; Cacho, J. F.; Youssef, M. A.; Chescheir, G. M.; Fischer, M.; Nettles, J. E.; King, J. S. Switchgrass growth and pine-switchgrass interactions in established intercropping systems. Global Change Biology Bioenergy 9(5): 845-857, 2017 (IF=4.655). K dosažení výsledku byla využita observační infrastruktura (ekosystémová stanice) a infrastruktura manipulačních experimentů.

Publikace: Zavřel, T.; Očenášová, P.; Červený, J. Phenotypic characterization of Synechocystis sp. PCC 6803 substrains reveals differences in sensitivity to abiotic stress. PLoS ONE 12(12): 1-21, Article number 189130, 2017 (IF=2.806). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura manipulačních experimentů (bioreaktory).

Specializovaná mapa s odborným obsahem: Tlapáková, L.; Hanuš, J. Studie využitelnosti hyperspektrálních záznamů pro aktuální determinaci prvků DS a jejich změn od provedení stavby, 2017. K dosažení výsledku byla využita infrastruktura letecké laboratoře.

Publikace: Bidmanová Š., Kotlanova M., Rataj T., Damborský J., Trtílek M., Prokop Z.: Fluorescence-based biosensor for monitoring of environmental pollutants: From concept to field application. Biosensors and Bioelectronics 84: 97-105, 2016 (IF = 6.675). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura manipulativních experimentů.

Publikace: Zavřel T., Knoop H., Steuer R., Jones P.R., Červený J, Trtílek M.: A quantitative evaluation of ethylene production in the recombinant cyanobacterium Synechocystis sp PCC 6803 harboring the ethylene-forming enzyme by membrane inlet mass spectrometry. Bioresource Technology 202: 142-151, 2016 (IF = 5.744). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura manipulativních experimentů (bioreaktory) a biochemické laboratoře.

Publikace: Grosskinsky D.K., Tafner R., Moreno M.V., Stenglein S.A., Garcia de Salamone I.E., Nelson L.M., Novák O., Strnad M., van der Graaff E., Roitsch T.: Cytokinin production by Pseudomonas fluorescens G20-18 determines biocontrol activity against Pseudomonas syringae in Arabidopsis. Scientific Reports 6: Article Number 23310, 2016 (IF = 5.525). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura manipulativních experimentů (bioreaktory) a biochemické laboratoře.

Publikace: Tiwary A., Williams L.D., Heidrich O., Namdeo A., Bandaru V., Calfapietra C.: Development of multi-functional streetscape green infrastructure using a preformance index approach. Environmental Pollution 208: 209-220, 2016 (IF = 5.008). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura fyziologických přístrojů.

Publikace: Pallozzi E., Guidolotti G., Ciccioli P., Brilli F., Feil S., Calfapietra C.: Does the novel fast-GC coupled with PTR-TOF-MS allow a significant advancement in detecting VOC emissions from plants? Agricultural and Forest Meteorology 216: 232-240, 2016 (IF = 4.839). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře (GC-MS).

Publikace: Sgrigna G., Baldacchini C., Esposito R., Calandrelli R., Tiwary A., Calfapietra C.: Characterization of leaf-level particulate matter for an industrial city using electron microscopy and X-ray microanalysis. Science of the Total Environment 548-549: 91-99, 2016 (IF = 4.317). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura fyziologických přístrojů (optická mikroskopie).

Publikace: Trnka M., Fischer M., Bartošová L., Orság M., Kyncl T., Ceulemans R., King J.R., Büntgen U.: Potential and limitations of local tree ring records in estimating a priori the growth performance of short-rotation coppice plantations. Biomass & Bioenergy 92: 12-19, 2016 (IF = 4.146). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura manipulativních experimentů.

Publikace: Lukeš P., Stenberg P., Mottus M., Manninen T., Rautiainen M.: Multidecadal analysis of forest growth and albedo in boreal Finland. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 52: 296-305, 2016 (IF = 3.904). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura dálkového průzkumu Země.

Publikace: Možný M., Brázdil R., Dobrovolný P., Trnka M.: April–August temperatures in the Czech Lands, 1499–2015, reconstructed from grape-harvest dates. Climate of the Past 12(7): 1421-1434, 2016 (IF = 3.722). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura IT.

Publikace: Calfapietra C., Morani A., Sgrigna G., Di Govanni S., Muzzini V., Pallozzi E., Guidolotti G., Nowak D., Fares S.: Removal of ozone by urban and peri-urban forests: Evidence from laboratory, field, and modeling approaches. Journal of Environmental Quality 45(1): 224-233, 2016 (IF = 2.924). K dosažení výsledku byla využita infrastruktura biochemické laboratoře (analyzátory ozónu).

Publikace: Penuelas J.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura přístrojového vybavení pro fyziologická měření rostlin. Výsledek: Calfapietra C., Penuelas J., Niinemets Ü.: Urban plant physiology: adaptation-mitigation strategies under permanent stress. Trends in Plant Science 20 (2): 72-75, 2015 (IF = 14, 673)

Publikace: Robson M.T.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura expozičního systému UV lavic a přístrojů pro fyziologická a metabolomická měření. Výsledek: Robson M.T., Klem K., Urban O., Jansen M.A.: Re-interpreting plant morphological responses to UV-B radiation. Plant Cell and Environment 38 (5): 856-866, 2015 (IF = 6,643)

Publikace: Gallé A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura DPZ pro pozemní měření rostlinné fluorescence a leteckého snímkování. Výsledek: Ač A., Malenovský Z., Olejníčková J., Gallé A., Rascher U., Mohammed G.: Meta-analysis assessing potential of steady-state chlorophyll fluorescence for remote sensing detection of plant water, temperature and nitrogen stress. Remote Sensing of Environment 168: 420-436, 2015 (IF = 7,769)

Publikace: Rascher U.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura infrastruktura DPZ. Výsledek: Rascher U., Alonso L., et al. (Hanuš J., Pikl M., Zemek F.): Sun-induced fluorescence - a new probe of photosynthesis: First maps from the imaging spectrometer HyPlant. Global Change Biology 21 (12): 4673-4684, 2015 (IF = 8,708)

Publikace: Gargallo-Garriga A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS). Výsledek: Gargallo-Garriga A., Sardans J., Pérez-Trujillo M., Oravec M., Urban O., Jentsch A. Kreyling J., Beierkuhnlein C., Parella T., Penuelas J.: Warming differentially influences the effects of drought on stoichiometry and metabolomics in shoots and roots. New Phytologist 207 (3): 591-603, 2015 (IF = 7,837)

Publikace: Rivas-Ubach A.: studium vztahu mezi rostlinami a herbivorním hmyzem na základě studia změn v metabolomickém profilu rostlin. V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS). Výsledky byly prezentovány v publikaci: Rivas-Ubach A., Gargallo-Garriga A., Sardans J., Oravec M., Mateu-Castell L., Pérez-Trujillo M., Parella T., Ogaya R., Urban O., Peñuelas J.: Drought enhances folivory by shifting foliar metabolomes in Quercus ilex trees. New Phytologist 202: 874–885, 2014. (IF = 7,837)

Publikace: Widlowski J.L.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura DPZ. Výsledek: Widlowski J.L., Mio C., Disney M., et al. (Homolová L.): The fourth phase of the radiative transfer model imtercomparison (RAMI) exercise. Remote Sensing of Environment 169: 418-437, 2015 (IF = 7,769)

Publikace: Grace J.: studium změn asimilace uhlíku při zvýšené koncentraci CO2. V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro kultivaci dřevin (lamelové sféry) a infrastruktura pro fyziologické analýzy (gazometrický systém, fluorometr ad.). Výsledky byly prezentovány v publikaci: Urban O.,  Klem K., Holišová P., Šigut L., Šprtová M., Teslová-Navrátilová P., Zitová M., Špunda V., Marek M.V., Grace J.: Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions. Environmental Pollution 185: 271–280, 2014. (IF = 3,902)

Publikace: Rossini P.M.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura DPZ, pro měření rostlinné fluorescence a pro gazometrická měření. Výsledek: Rossini P.M., Nedbal L., Guanter L., Ač A., Alonso L., Burkart A., Cogliati S., Colombo R., Damm A., Drusch M., Hanuš J., Janoutová R., et al.: Red and far red Sun-induced chlorophyll fluorescence as a measure of plant photosynthesis. Geophysical Research Letters 42 (6): 1632-1639, 2015 (IF = 4,406)

Publikace: Jansen M.A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura expozičního systému UV lavic a přístrojů pro fyziologická a metabolomická měření. Výsledek: Klem K., Holub P., Štroch M., Nezval J., Špunda V., Tříska J., Jansen M.A., Robson M.T., Urban O.: Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. Plant Physiology and Biochemistry 93: 74-83, 2015 (IF = 3,330)

Publikace: Rivas-Ubach A.: V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro fyziologická měření rostlin a nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS). Výsledek: Rajsnerová P., Klem K., Holub P., Novotná K., Večeřová K., Kozáčiková M., Rivas-Ubach A., Sardans J., Marek M.V., Peñuelas J., Urban O.: Morphological, biochemical and physiological traits of upper and lower canopy leaves of European beech tend to converge with increasing altitude. Tree Physiology 35: 47-60, 2015 (IF = 3,787)

Publikace: Gargallo-Garriga A.: studium změn metabolomického profilu rostlin při působení stresu suchem. V rámci studie byla na české straně využita infrastruktura pro nespecifické profilování metabolomu (HPLC-MS, GC-MS). Výsledky byly prezentovány v publikaci: Gargallo-Garriga A., Sardans J., Perez-Trujillo M., Rivas-Ubach A., Oravec M., Večeřová K., Urban O., et al.: Opposite metabolic responses of shoots and roots to drought. Scientific Reports 4: Article number 6829, doi: 10.1038/srep06829, 2014 (IF = 5,078)